Corporater fagdag på Munch Museet

September 15, 2022 | Oslo, Norway

Registration is now closed as we are fully booked!

Hvordan sørger man for god virksomhetsstyring i en tid knyttet til mye usikkerhet og et stadig mer utfordrende regulatorisk landskap?

15.september arrangerer Corporater et halvdags seminar i samarbeid med våre partnere.

Du vil få høre om dagsaktuelle temaer som bærekraft, risikostyring, samt strategifokusert virksomhetsstyring. Vi er også heldige som får presentert noen eksempler på hvordan Backe-konsernet har brukt Corporater i sin risikotilnærming og digitalisering.

Benytt sjansen til å fylle på med fagkunnskap, ny Corporater kompetanse, og avslutt dagen med de siste utstillingene på Munch museet. Knytt kontakter med andre som arbeider i samme fagfeltet. Del innsikt, kompetanse og diskuter egne utfordringer med våre foredragsholdere.

Når: 15 september
Tidspunkt: Kl 11.15
Sted: Munchmuseet –
Rom: Amfiet

Presenters

Sophie Bruusgaard Jewett

Speaker

Sophie Bruusgaard Jewett

Manager | Climate Change & Sustainability

PwC

Tor Inge Vasshus

Speaker

Tor Inge Vasshus

Chief Executive Officer

Corporater

Eric Peterson

Speaker

Eric Peterson

Innovation Manager

Corporater


Agenda
11:15 – 12:00 Lunsj på Munch
12:00 – 12:10 Velkommen
12:10 – 12:50 Godt arbeid med bærekraft og nye forventninger

Godt arbeid med bærekraft handler om kontinuerlig forbedring, eierskap og modning i virksomheten. Når forventningene fra kunder og eiere kommer sammen med nye lovkrav kan det allerede være for sent å begynne arbeidet. Hvordan sikre at din virksomhet er klar for fremtiden?

Sophie Bruusgaard Jewett
Manager | Climate Change & Sustainability | PwC

13:05 – 13:45 Risikostyring i Backe konsernet

I dette foredraget vil Jonas Wilson fortelle om Backes risikotilnærming, hvordan de har digitalisert prosessen ved hjelp av Corporater som styringssystem og erfaringer med dette.

Jonas Wilson
Leder Risikostyring | Backe Entrepenør AS

Rune Andersen
Executive Director KPMG Advisory – Lighthouse | KPMG Norway

14.00 – 14:45 Strategifokusert virksomhetsstyring i en tid preget av usikkerhet

I dette foredraget får en innsikt i hvordan strategien er førende for helhetlig virksomhetsstyring. Foredraget fokuserer på hvordan en binder sammen de forskjellige fagdomener som strategi, økonomi, kvalitet, risikostyring, etterlevelse mm i en helhetlig styringsmodell og hvilke krav dette stiller til IT/ programvarestøtte.

Tor Inge Vasshus
Chief Executive Officer | Corporater

14:50 – 15:30 Fra utvikler hjørnet

I dette foredraget vil Eric Peterson snakke om anvendt funksjonalitet som fokuserer på verdi for kunde. Du vil blant annet få høre om Corporater sin prosessmotor som gir helt nye mulighetsrom.

Eric Peterson
Innovation Manager | Corporater

15:30 – 17:00 Corporater tilbyr en guidet tur gjennom Munchmuseet som avsluttes på toppen av Munch museet (Vi har kun 20 plasser på turen)
Kontaktperson

Erik Helgaker

[email protected]

Contact us to schedule your free demo.
Request Demo