Styringskonferanse og Skandinavisk brukerkonferanse

Jun 06 - Jun 07, 2017 | Oslo, Norway


Møt eksperter innen strategi fra Google, Paul Niven – en bestselgende forfatter og foredragsholder, sammen med flere andre toneangivende talere innen virksomhetstyring.

Årest tema for Styringskonferansen er NYE PERSPEKTIVER og MÅLBARE RESULTATER.
Hvordan får man satt strategi ut i livet? Hvor ligger fallgruvene? Det vanskelige steget fra mål til handling – og ikke minst oppfølging og endring.

På Skandinavisk Brukerkonferanse får du høre hvordan andre har løst sine utfordringer og hvordan Corporater kan brukes mest effeltivt for at din organisasjon skal nå sine mål.

Om du er CEO, COO, CFO, CSO, CIO eller i bedriftens virksomhetstyringsteam bør du delta på konferansen for å utvekse erfaringer og skaffe deg ny innsikt og få nye kontakter for framtiden.

Les mer om konferansen og meld deg på her.

 

Enterprise Performance Management Conference and Scandinavian User Conference

Meet experts on strategy from Google in Silicon Valley, Paul Niven – bestselling author and speaker, and other thought leaders in Performance Management.

The headline for this year’s conference is NEW PERSPECTIVES and MEASURABLE RESULTS.

How can strategy be executed? What are the pitfalls? How to transition from goals to actions.

During the Scandinavian User Conference, you will learn how others have solved their challenges and how Corporater can be used efficiently for your organization to reach your goals.

As CEO, COO, CFO, CSO, CIO or part of your company’s performance management team you should take the opportunity to join this conference to develop new insights, share experiences and connect to new people.

Read more about the conference and sign up here.

For further information:

Please Contact:

WordPress Lightbox Plugin