Strategisk Frokost 2017

Oct 26, 2017 | Oslo, Norway


Møt eksperter innen risikostyring fra Norges sjømatråd, SR-Bank, Gassco og KPMG!

Hva kan din bedrift lære av landets beste innenfor risikostyring? Denne utgaven av Strategisk Frokost er for alle som interesserer seg for risikostyring, og bedriftsledere som ønsker å kartlegge og redusere risikobildet de står ovenfor. Med oss har vi noen av de fremste eksperter på området.

Innsikt fra fageksperter

Hør foredrag fra landets fremste foregangspersoner innen risikostyring.

Innovative metoder for risikostyring

Lær nye og innovative måter å jobbe med risikostyring på.

Erfaring- og idéutveksling

Bygg nettverk, diskuter idéer og utfordringer med andre som jobber med risikostyring.

Strategic Breakfast 2017

Meet experts in Risk Management from Statoil, SR-Bank, Gassco and KPMG at Strategic Breakfast 2017!

What can your company learn from the country’s best in risk management? This time Strategy Breakfast offers insights for everybody interested in risk management including managers who want to map and reduce the risk picture they are facing. Joining us are some of the most profiled experts in this field.

Insight from experts

Attend lectures given by some of the region’s greatest pioneers in Risk Management

Innovative methods for Risk Management

Learn new and innovative methods on Risk Management

Share knowledge and exchange ideas

Build your network, discuss ideas and challenges with fellow experts

 

*Please note that this seminar is held in Norwegian.*

For further information:

Please Contact:

WordPress Lightbox Plugin