Strategisk Frokost 2017

Aug 30, 2017 | Stavanger, Norway


Møt eksperter innen risikostyring fra Statoil, SR-Bank, Gassco og KPMG.

Hva kan din bedrift lære av regionens beste innenfor risikostyring? Denne utgaven av Strategisk Frokost er for alle som interesserer seg for risikostyring, og bedriftsledere som ønsker å kartlegge og redusere risikobildet de står ovenfor. Med oss har vi noen av regionens fremste eksperter på området.

Innsikt fra fageksperte

Hør foredrag fra noen av regionens forgjengere innen risikostyring

Innovative metoder for risikostyring

Lær nye og innovative måter å jobbe med risikostyring på

Erfaring og ideutveksling

Bygg nettverk, diskuter ideer og utfordringer med andre som jobber med risikostyring

Strategic Breakfast 2017

Meet experts in Risk Management from Statoil, SR-Bank, Gassco and KPMG at Strategic Breakfast 2017!

What can your organization learn from the top experts on Risk Management in this region? This time Strategy Breakfast offers insights for everybody interested in risk management including managers who want to map and reduce the risk picture they are facing. Joining us are some of the most profiled experts in this field.

Insight from experts

Attend lectures given by some of this region greatest pioneers in Risk Management

Innovative methods for Risk Management

Learn new and innovative methods on how to address Risk Management

Share knowledge and exchange ideas

Build your network, discuss ideas and challenges with fellow experts

 

*Please note that this seminar is held in Norwegian.*

For further information:

Please Contact:

WordPress Lightbox Plugin