Seminar: Helhetlig virksomhetsstyring i staten – hvor står vi ?

Sep 01, 2016 | Oslo, Norway

Corporater inviterer statlige virksomheter til halvdagsseminar og nettverkslunch med helhetlig virksomhetsstyring som tema. Stikkord er mål- og resultatstyring, risikostyring, internkontroll- og etterlevelse, portefølje- og aktivitetsstyring, gevinstrealisering – og sist men ikke minst – hvordan man kan håndtere dette med helhetlig styringsprosess, styringsmodell og IT støtte.

Agenda

Dato : 1. september 2016
08:15 – 09:00 Lett frokost
09:00 – 09:15 Velkommen ved Jarle Henriksen, ansvarlig offentlig sektor, Corporater
09:15 – 10:00 Hvordan lykkes med mål- og resultatstyring i offentlig sektor – teknologi som muliggjører, Thomas Waage, PWC
10:00 – 10:15 Benstrekk og kaffe
10:15 – 10:45 Casepresentasjon 1, Implementering av verktøy for virksomhetsstyring i Stortinget, Terese Svenke
10:45 – 11:15 Casepresentasjon 2, Strategi- og virksomhetsstyring i Skatteetaten, Jan Ove Akerjordet
11:15 – 11:30 Diskusjon og oppsummering
11:30 – 12:30 Nettverkslunch (påmelding)
SCPM SUMMIT PUBLIC SECTOR, September 1, 2016 | Oslo, Norway

Talere

Thomas Waage
Thomas Waage
Senior Manager Consulting, PwC
Thomas er Senior Manager i PwC Consulting og har jobbet med målstyring hos en rekke private og statlige virksomheter. Thomas har i målstyringsfaget gjort alt fra å sette opp ledergruppers styringsagenda til å konfigurere tekniske IT-løsninger som understøtter styringsprosessene.
Terese Svenke
Terese Svenke
Senior advisor at Stortinget, Administrative Affairs Department, Finance and Governance Section
Terese er seniorrådgiver ved Stortingets administrasjon, Forvaltningsavdelingen, seksjon for økonomi og styring og jobber med virksomhetsstyring i vid forstand, herunder oppfølging av økonomireglementet. De siste 2 årene hovedsakelig med anskaffelse, implementering og videreutvikling av nytt virksomhetsstyringsverktøy.
Terese Svenke
Jan Ove Akerjordet
Deputy Director General/Head of Strategy
Jan Ove Akerjordet er avdelingsdirektør/strategiansvarlig i Skattedirektoratet. Han har lang erfaring fra de fleste sider av strategiutvikling, strategiimplementering, design og forbedring av virksomhetsstyringsprosesser. I 2003 fikk ble ett av prosjektene han har ledet innlemmet i “Balanced Scorecard Hall of Fame” som eneste europeisk offentlige organisasjon det året.
Terese Svenke
Jarle Henriksen
Sales Director, Corporater
Jarle er salgsdirektør i Corporater med ansvar for offentlig sektor og har i over 20 år jobbet med styring og styringsløsninger i det offentlige.

Sted

Vi ønsker dere velkommen til vårt kontor i Oslo
@ Biskop Gunnerusgate 14A
(Hovedinngang posthuset)

For further information:

Please Contact:

WordPress Lightbox Plugin